Logopedie: is dat iets met praten?

Kadering Logopedie kent de laatste decennia een sterke opmars in zowel Nederland als België. Dit eerder dankzij een goed systeem van screening, detectie en doorverwijzing dan minder vanuit het eigen initiatief van de patiënt. Wanneer een logopedist immers diens beroep onthult in een eerste kennismakend gesprek met bijvoorbeeld de nieuwe buurman, is erg vaak de eerste reactie: "is dat iets met praten?". Dat vraagt dus om wat meer kadering van het thema.

België versus Nederland Dat logopedie met praten te maken heeft, klopt als een bus. Logopedie is echter veel ruimer dan enkel dat praten. U kan voor een diversiteit aan problemen terecht bij een logopedist, ongeacht de leeftijd. Voor zowel Nederland als België kan u bij hen terecht voor zowel alles wat met taal en communicatie te maken heeft, als met praten, maar ook met slikken: kortom wat de functionaliteit van het spraakapparaat betreft. Heeft u bijvoorbeeld dus onlangs een beroerte gehad waardoor u woorden niet meer juist kan uitspreken, u plots geen goede zinnen meer kan samenstellen of eten niet meer zo vlot en veilig gaat, dan bent u bij de logopedist aan het goede adres. Ook kinderen die bepaalde klanken maar niet uitgesproken krijgen of die worstelen met het goed ontwikkelen van het Nederlands, kunnen bij de logopedist aankloppen. Voor Nederland stopt het ruwweg hier qua zorgaanbod.  Waar voor lees- schrijf- en rekenproblemen Nederland een eigen specialist kent, de remedial teacher, kan men voor deze problematieken in België ook bij de logopedist terecht. Ook werkt de Belgische logopedist in dat kader al sneller aan complexe leerproblemen, vaak in nauwe samenwerking met andere paramedici, gezien een lees-, schrijf- of rekenstoornis zelden op zichzelf staat. De Belgische logopedist heeft dus een iets uitgebreider takenpakket. Specialist Kan u dan voor eender welk logopedisch probleem zomaar bij de dichtstbijzijnde logopedist aankloppen? Dat kan, maar als die logopedist in kwestie een notie van beroepseer en professionaliteit in zich heeft, dan is de kans groot dat deze u al snel bij een eerste contact zal doorverwijzen naar een collega, die meer gespecialiseerd is in de materie van uw hulpvraag. Gezien het behandelpakket van de logopedist in eerste instantie zo breed is, is het vaak voorkomend dat deze zich hetzij door studies, hetzij door ervaring, hetzij door beide, zich meer en meer gaat toespitsen op slechts een deel van de mogelijks aan te melden problemen. Informeer u dus grondig op voorhand eer u met een logopedist in zee zou gaan, of deze op zijn minst kan aantonen dat die meer affiniteit heeft met uw probleem dan diens gemiddelde collega. Indien u graag meer wil weten over het thema logopedie of bijvoorbeeld een logopedist op maat wil vinden, dan kan u voor België terecht op de site van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten www.vvl.be en voor Nederland op de site www.logopedie.nl. Bekijk de Connect logopedie voor meer informatie.

Over ons

Persoonlijke verhalen uit het ziekenhuis

Goedemiddag! Mijn naam is Paul Henegouwen. Ik ben 52 jaar oud en al ruime tijd werkzaam als verpleger in een niet nader te noemen ziekenhuis. Mijn werkzaamheden in het ziekenhuis ervaar ik als nuttig. Je helpt patiënten op weg naar een voorspoedig herstel. Daar horen vanzelfsprekend de nodige problemen bij, maar de momenten waarop mensen het ziekenhuis weer gezond verlaten zijn vaak de mooiste momenten uit mijn loopbaan. Deze momenten zijn zó mooi dat ik ze vaak noteer en ergens bewaar. Ik vond het echter tijd om ze te delen met de rest van de wereld: wellicht herkennen andere verplegers zichzelf in deze verhalen. Je vindt ze op deze blog. Veel leesplezier!

Recente artikelen

26 november 2018
Fysiotherapeut   Steeds meer mensen krijgen rug-, nek- of andere klachten. Vaak kan een fysiotherapeut hen dan van die klachten af helpen. Het is

20 juni 2018
  Het is aan mensen die nooit migraine hebben gehad, moeilijk uit te leggen wat het eigenlijk precies is. Het is ook absoluut geen gewone hoofdpi

16 februari 2018
Iedereen heeft er wel is last van: rugpijn. 's Ochtends na het opstaan komen rugklachten het meeste voor. Dit heeft vaak toch wel met de leeftijd te m

Archief